Д-р Тодор Стойнов  завършва Стоматологичния Факултет на МУ-София през 2005г.Продължава следдипломната си квалификация с курсове и семинари на водещи лектори в България и чужбина.

-"Modern dentistry=glueing" д-р Валтер Девото

-"Възстановяване на дистални зъби" проф.С.Радлински

-"Художествена реставрация на зъби"-базов и мастер курс,д-р П.Дучев

-"Free-hand bonding in the smile frame&Metal-free restoration in the posterior teeth" проф. Дидие Диечи,Женева

-"Micro Surgery"I и II ниво-д-р Венцислав Станков

-"Меки тъкани около зъбни импланти"

-"Treatment,planning and restoring dental implants in the edentulous mandible"-д-р Петър Дучев

-"Restoration on natural teeth,clinical protocols and selection of materials for everyday practice"-д-р Петър Дучев

 

 

 

 

Д-р Надежда Стойнова  завършва Стоматологичния факултет на МУ-София през 2006 г.Основен акцент в работата й са детската дентална медицина и ортодонтия. 

-"Художествена реставрация на зъби"-базов и мастер курс,д-р П.Дучев

-"Отстраняване на сепарирани ендо-инструменти-рутинна процедура"  д-р Иван Йовчев

-"Damon philosophy" д-р Г.Настева

-"Ортодонтски анализ,диагноза и план на лечение,съобразени с принципите на Алекзандър Дисциплината" д-р Иван Горялов

-"Директно и индиректно залепяне на брекети,лепене на пръстени и лигиране на дъги"-д-р Иван Горялов

-"Екстракционно лечение ,съобразено с принципите на дисциплината "Алекзандър"-д-р Иван Горялов

-"DIfficult and unususal malocclusions"-dr.Wick Alexander

-"Ранно ортодонтско лечение,съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър"-д-р Иван Горялов

-"Лечение на клас 2 дълбока захапка при подрастващ пациент,съобразено с принципите на Дисциплината Алекзандър"-д-р Иван Горялов

-Втора международна конференция по детска дентална медицина-София,2018 год.