Ортодонтията е тази част от денталната медицина ,която се занимава с правилното разположение на зъбите в челюстите и нормалните взаимоотношения между самите челюсти.

В резултат от много фактори като наследственост,вредни навици, неправилно дишане или  хранене могат да възникнат различни зъбно-челюстни несъответствия и деформации.За пълното излекуване е необходимо,преди всичко ,проблемите да се идентифицират навреме.Препоръчително е освен редовните профилактични прегледи, да се направи консултация с ортодонт още на възрастта около 7 год.Тогава се установява наличието на вредни навици,тенденцииите в развитието на захапката и нуждата от лечение.

В нашата практика използваме снемаеми силиконови апарати(трейнери) за по-леките случаи и фиксирана техника(брекети) за по-сложните.

Лечението с брекети може да се проведе в една фаза(след пробива на всички постоянни зъби) или да бъде да разделено на две фази.Това се налага ,когато при прегледа и анализа на захапката  се откриват тежки проблеми(обратна захапка,сериозно струпване,силно наклонени напред зъби).Ранната фаза помага да се намали тежестта  на деформацията и да се избегнат екстракциите на зъби в по-късна възраст.

Обичайно,освен брекети,за постигане на оптимален ортопедичен ефект,ние използваме и допълнителни апарати(апарат за бърза експанзия,хедгеър,липбъмпър,лицева маска).Точния план на лечение ,както и цената и продължителността ,се определят след анализ на захапката.За него са нужни набор от рентгенови , фото- снимки и гипсови модели.

Ортодонтското лечение не може да има успех само с усилията на ортодонта.Успехът зависи от взаимното разбиране и уважение на всички участващи.