Силанизирането е много важна профилактична процедура.Тя се прилага при пробива на първите постоянни кътници във възрастта  между 5 и 7 год.Това представлява покриване на вдлъбнатините по дъвкателната повърхност на първите постоянни кътници със специален фотополимерен материал.Това е мястото,където най-лесно възниква кариес,заради ниската минерализация на зъбите при поникването им.Още повече,че тези кътници изникват непосредствено зад последните млечни зъбки и дълго време остават незабелязани,а оттам и недобре почистени.В устата на деца с кариеси на млечните зъбки има сериозен риск да се развие кариес и при постоянните зъби,а това много често води до пулпити и до разрушаването им.

Процедурата е бърза, безболезнена и по наше мнение силно препоръчителна.